Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Huyện ủy Minh Long sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

12/04/2024 13:36    58

Sáng ngày 10/4/2024, Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long  đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và đã đạt được nhiều kết quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, Đảng viên, tạo sức lan tỏa trong xã hội; nhất là xây dựng ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng quê hương Minh Long  ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, sáng tạo, những tấm gương điển hình trên các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều mô hình hay, thiết thực như mô hình: “Mô hình cán bộ, đảng viên đồng hành với nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2025”; Mô hình “Nồi cơm tình thương” của Ban Chính trị Quân sự huyện; Mô hình “em nuôi của Đoàn”: “Mô hình Trang phục truyền thống giữ gìn bản sắc dân tộc H’re”; Mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác - giúp  nhau phát triển kinh tế gia đình”…

Tại Hội nghị, huyện Minh Long  khen thưởng 14 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023./.

Công Hoan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1791

Tổng số lượt xem: 16449358