Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

02/06/2024 18:23    30

Sáng 28/5/2024, Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Ông Trịnh Công Nhận - Trưởng phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thái, Bí thư Huyện ủy; Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Văn Điết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm Chính trị huyện; các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đại biểu dự Hội nghị được nghe đồng chí Trịnh Công Nhận - Trưởng phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 về "Xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh".

Trong đó, tập trung hướng dẫn quán triệt, học tập các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Khái quát sự chỉ đạo, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong những năm gần đây; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đến của Đảng và Nhà nước; Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1102

Tổng số lượt xem: 16619888