Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng năm 2023

29/03/2023 14:07    57

Sáng ngày 27/03/2023, Trung tâm chính trị huyện Minh Long đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng năm 2023.Tham dự có đồng chí Ngô Xuân Tịnh, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện.

“Hội nghị Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng năm 2023”

Tham gia lớp học có 62 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện ủy Minh Long. Trong thời gian học tập 05 ngày từ ngày 27/03 đến ngày 31/03, các học viên sẽ được nghiên cứu tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 với 05 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các việc sẽ được nghe một số nội dung thông tin thời sự quốc tế và trong nước. Kết thúc khóa học các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.../.

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 563

Tổng số lượt xem: 15364829