Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

24/11/2023 10:49    70

Sáng ngày 21/11/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Đinh Thị Mai Sinh – Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Đình Thông – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chủ trì Kỳ họp

Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Kỳ họp, UBND huyện trình HĐND huyện ban hành các nghị quyết, như: Phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nguồn đối ứng của ngân sách huyện; Phân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS  và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện, từ nguồn vốn ngân sách huyện; Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023 từ nguồn đối ứng của ngân sách huyện; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư  công năm 2023 và phân bổ vốn đối ứng  ngân sách tỉnh (Đợt 2) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023; Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách huyện đầu tư tại Phụ lục số 01 Nghị quyết số 95  ngày 7/12/2020 của HĐND huyện.

Đây là 06 nội dung quan trọng, liên quan đến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023 và việc tổ chức triển thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 95 HĐND huyện đã ban hành.

Cũng tại Kỳ họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND đã thông qua các Báo cáo thẩm tra các nghị quyết. Trong thời gian một buổi, với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tham dự đã làm rõ thêm nội dung trình tại kỳ họp và biểu quyết, thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.

Thị Thoang

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1573

Tổng số lượt xem: 16601448