Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Long Hiệp sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

03/04/2024 08:52    92

Sáng ngày 27/3, Đảng uỷ xã Long Hiệp tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự, có ông Ngô Xuân Tịnh - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Quy định số 08và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể trên địa bản xã Long Hiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được chú trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hình thức phong phú hiệu quả thiết thực.Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu không ngừng được phát huy, thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các đơn vị, cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đã nhận thức, hành động đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập, làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tiêu biểu ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên với những việc làm thiết thực, cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kịp thời, nghiêm túc.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế có mô hình như: “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, “Giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế; “Nông dân thi đua sản xuất - Kinh doanh giỏi”, “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”… góp phần giúp cho hội viên, đoàn viên và người dân vượt qua những khó khăn nhất định. Nhiều mô hình có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, nông thôn, đô thị, bảo vệ môi trường như: mô hình “điện thắp sáng đường quê trên địa bàn các thôn”, mô hình “khu dân cư thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa, túi nilon", mô hình “thu gom rác thải nhựa đồi lấy quà tặng, mô hình “Bảo vệ môi trường đồng ruộng"; Mô hình học Bác về tinh thần tiết kiệm và lòng nhân ái ngày càng như: mô hình “Quỹ tiết kiệm nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Qua các mô hình học tập làm theo Bác, đã tạo sự lan tỏa, nhân rộng ở nhiều địa phương, đơn vị… Nhân dịp này, Đảng uỷ xã đã khen thưởng cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1107

Tổng số lượt xem: 16602004