Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long sau 05 năm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

23/06/2022

Chiều ngày 17/6, Huyện ủy Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ông Lê Thanh Bình - Phó Bí thư TT Huyện ủy, ông Lâm Trọng Điệp -Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBNTTQVN huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Đinh Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành; MTTQVN và các Tổ chức CTXH huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND 05 xã.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quan tâm, tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được nâng lên. Nhiều đơn vị đã xây dựng được mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền; góp phần đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; phát huy truyền thống đoàn kết giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức CT-XH, lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện; kịp thời thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực. Quá trình triển khai các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quán triệt cho cán bộ, CC, VC và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc thực hiện CCHC, đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực; công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 22, đã làm chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện.

Tổng số mô hình đăng ký triển khai nhân rộng từ năm 2017 đến nay là 296 mô hình. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 07 mô hình, bảo vệ môi trường 22 mô hình, an ninh trật tự 35 mô hình, các lĩnh vực khác 232 mô hình. Qua rà soát, đánh giá đến nay toàn huyện có trên 40 mô hình đang duy trì hoạt động hiệu quả. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 04 mô hình, văn hóa, xã hội có 24 mô hình, quốc phòng, an ninh có 07 mô hình và xây dựng hệ thống chính trị có 05 mô hình. Một số mô hình tiêu biểu như: Điện thắp sáng đường quê tại xã Long Sơn; CCB vận động gia đình người thân cùng Nhân dân không vi phạm các tệ nạn xã hội; Gia đình hội CCB không tranh chấp đất đai, không vi phạm tệ nạn xã hội, không vi phạm luật giao thông đường bộ tại xã Thanh An; Nồi cơm tình thương của BCH quân sự huyện; Tiếng kẻng an ninh-Cổng phòng, chống tội phạm, Đội truyền thông, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, Camera an ninh Nhân dân của Công an huyện; ...

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy cũng đã thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của huyện giai đoạn 2022-2025; triển khai Công văn số 492 của Ban Thường vụ Huyệ ủy về đăng ký xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Ngô Xuân Tịnh cũng triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06 ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư TT Huyện ủy biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên và Nhân dân trong huyện đã triển khai nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện. Phó Bí thư TT Huyện ủy Lê Thanh Bình nhấn mạnh: Trong thời gian đến cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Kịp thời nắm và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc củ Nhân dân và chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, nhất là các hộ chính sách, hộ đồng bào DTTS. Mặt trận, các hội đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở, gần dân sát dân và tập trung làm tốt công tác dân vận khéo trong phát huy ý tưởng và phương thức tạo ra sức mạnh tổng hợp và huy động sự tham gia của các phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2643

Tổng số lượt xem: 10982994