Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long: sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023.

18/08/2023 15:58    229

Sáng ngày 02/8/2023, UBND huyện Minh Long chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023. Do Đồng chí Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành liên quan, Thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND 5 xã.

“ Cảnh hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023”

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023 huyện Minh Long đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, công văn để thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, nhất là việc sử dụng chữ ký số, tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng. Triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh.Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) Có 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã sử dụng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành văn bản (trừ văn bản mật); Tổng số văn bản đi điện tử trao đổi trên phần mềm cấp huyện:1.994 VB, cấp xã: 669 VB; tỷ lệ văn bản ký số cấp huyện đạt 73%, văn bản không ký 27%; tỷ lệ văn bản ký số cấp xã đạt 96%, văn bản không ký số 4% . Hệ thống thư điện tử (Email) của tỉnh.  Đã cấp cho 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để khai thác sử dụng, đồng thời được đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Tính đến nay tổng số thư điên tử đang sử dụng toàn huyện là: 272, trong đó 22 cơ quan, đơn vị và 250 cá nhân.Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã  trên địa bàn huyện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức và cá nhân thực hiện giải quyết TTHC, nhằm giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Kết hợp với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển. Hiện nay, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa điện tử, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong 06 tháng năm 2023 tổng số hồ sơ tiếp nhận 2.121 hồ sơ, đã giải quyết 2.095 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ sơ; số hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 22%. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng phổ cập đến 90% thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ kết nối các hệ thống thông tin; cung cấp dịch vụ chuyển đổi số phục vụ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống trên địa bàn. Số lượng người dân có tài khoản định danh điện tử là 6.540 người, đạt tỷ lệ 56%; Số dân có điện thoại thông minh 6.917 người, đạt tỷ lệ 36 %; Số hộ gia đình có thuê bao Internet cáp quang 1.586 thuê bao, đạt tỷ lệ 30,3%; Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác là 5.295 tài khoản, đạt 46% Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số và đưa ra những góp ý về giải pháp để tháo gỡ, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát chương trình, đề án chuyển đổi số trên tất cả các  lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện tốt công văn chỉ đạo của huyện ủy, tập trung triển khai thực hiện chữ ký số  nhằm đảm bảo đạt trên 90%. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, đặc biệt tuyên truyền để người dân cùng tham gia công tác chuyển đổi số. Các ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số./.

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1577

Tổng số lượt xem: 16449399