Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

24/05/2023 17:00    92

Sáng ngày 23/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa. Ở huyện có ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư TT Huyện ủy, bà Đinh Thị Mai Sinh – Chủ tịch HĐND huyện, ông Đinh Văn Điết – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Mặt trận giai đoạn 2003-2023

Những năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Minh Long. Qua tổ chức Ngày hội, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Xây dựng, thực hiện tốt quy ước, hương ước, quy chế dân chủ, kỷ cương pháp luật,... Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên. Các phong trào xây dựng gia đình, thôn, cơ quan văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua đã xuất hiện, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,... Qua việc tổ chức Ngày hội đã thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tình hình, nhiệm vụ mới, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, qua tổ chức các hoạt động nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã tạo nên không khí tươi vui, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Sau 20 năm tổ chức ngày hội đã vận động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn huyện trên 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên và cùng với nguồn hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” của tỉnh, đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 157 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ kết nối những tấm lòng với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Mặt trận các cấp trong huyện đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa 05 nhà, xây dựng 09 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, trị giá 450 triệu đồng;...

Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức vận động các KDC xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng nhằm phát huy vai trò tự quản của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Từ đó, các mô hình được tổ chức triển khai xây dựng thành lập; đồng thời thường xuyên được kiện toàn, duy trì ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay toàn huyện có 31/31 mô hình “khu dân cư 6 không”; 25 mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; 04 mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; 02 mô hình “KDC phân loại rác thải nhựa – túi nilon”.

Thông qua ngày hội đã vận động nhân dân hiến trên 7.700 m2 đất, đóng góp trên 4.300 ngày công lao động và trên 1tỷ dồngd để bê tông hóa 6,7 km đường, nạo vét trên 11.600 m kênh mương nội đồng; đóng góp trên 1.100 ngày công và trên 290 triệu đồng tiền mặt xây dựng 6,9km đường điện thắp sáng đường quê. Ở thôn Dưỡng Chơn,  xã Thanh An có ông Đinh Văn Gui hiến 250m2 đất, ông Đinh Văn Trang hiến 500m2 để xây dựng NVH thôn; Nhân dân thôn Thanh Mâu, xã Thanh An đóng góp tiền và công với hơn 10 triệu đồng để làm sân bóng chuyền...  Đến nay, toàn huyện đã có 02/05 xã đã về đích nông thôn mới, 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận về đích nông thôn mới. Đến năm 2022, toàn huyện có trên 82% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; trên 90% KDC tiêu biểu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Ngày hội của MTTQ các cấp; MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh Đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của địa phương, tập trung công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là trên không gian mạng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu tiểu, tạo đà thi đua mới...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2003-2023./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 500

Tổng số lượt xem: 15088410