Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Minh Long: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh Quý II/2024.

03/04/2024 09:11    67

Sáng ngày 01/04/2024, UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị trực báo để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024. Đồng chí Đinh Văn Điết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Bảy, Đinh Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, lãnh đạo các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND 5 xã.

“Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh Quý II/2024”

Trong Quý I/2024, UBND huyện Minh Long đã tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện quý I năm 2024  ước tính đạt 203  tỷ đồng, tăng 8,88% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 24,02%  kế hoạch; trong đó:  lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt  trên 60  tỷ đồng, tăng 4,52% so với cùng kỳ và đạt 22,13% kế hoạch;  Công nghiệp - xây dựng đạt  trên 66  tỷ đồng, tăng 9,57% so với cùng kỳ và đạt 22,12% kế hoạch.  Thương mại -  dịch vụ đạt  trên 76 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ và đạt 28,01% kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội, được triển khai thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định. Về lâm nghiệp  đã tổ chức 15 đợt truy quét bảo vệ rừng tại gốc, tuần tra, kiểm tra 10 đợt, qua kiểm tra phát hiện 01 vụ vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, tang vật vi phạm đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Minh Long để xử lý là 0,535 m3 gỗ xẻ; xử lý tịch thu 1,795 m3 gỗ tròn. Tuyên truyền họp dân 10 đợt, ký cam kết bảo vệ rừng 20 bản, phát tờ rơi 30 tờ.

Trong quý II, huyện Minh Long đề ra một số nhiệm vụ như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 đã đề ra. Chuẩn bị các nội dung trọng tâm báo cáo và trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm  đảm bảo theo quy định. Tổ chức đánh giá năng suất lúa và rau màu vụ Đông Xuân 2023-2024. Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu. Kiểm tra các công trình nước sinh hoạt nông thôn theo Kế hoạch. Xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2024. Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các hộ dân thực hiện dự án cải tạo đàn trâu. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế về nhu cầu vốn để tổ chức thực hiện về đích Nông thôn mới tại 02 xã Long Hiệp và Long Mai. Đẩy nhanh thẩm định các hồ sơ và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Thực hiện đảm bảo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Tổ chức kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện pháp luật kinh doanh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý II/2024, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã  cần thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian đến:  “ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã bám vào các chỉ tiêu của Trung ương, của UBND tỉnh, của Huyện ủy và của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, thời gian chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy định  pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu và chủ động trong công tác phối hợp khắc phục những vấn đề né tránh trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Căn cứ chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ và xây dựng soạn thảo báo cáo, đề án, nhất là báo cáo để trình Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND và một số nhiệm vụ trọng tâm trong Qúy II  đảm bảo kịp thời. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỹ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện, quy chế là việc của từng cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Chuẩn bị các nội dung để tiếp xúc cử tri giữa năm và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm…./.

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1100

Tổng số lượt xem: 16602049