Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP

05/05/2022

Ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Minh Long đã chủ động tích cực phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến các tầng lớp trong nhân nhân trên địa bàn huyện. Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, tổ chức bình xét, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn kịp thời theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện người dân thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định sớm ổn định, vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kết quả, trong 2 ngày (28-29/4/2022), PGD Ngân hàng CSXH huyện Minh Long đã tập trung tổ chức giải ngân trên 1,9 tỷ đồng chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho các đối tượng thụ hưởng để có điều kiện vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ổn định đời sống, khôi phục, tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tránh tái nghèo trở lại.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các Phòng, Ban Hội đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền và rà soát nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tập trung triển khai thực hiện hiểu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, phấn đấu giải ngân cho vay hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giao.Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sử dụng vốn của hộ vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh phát sinh tiêu cực, lợi dụng chính sách./.

NHCSXH

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 611

Tổng số lượt xem: 10522972