Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Phát động phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID”

09/08/2023 16:28    190

Sáng 08/8, Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn Minh Long tổ chức Lễ ký kết phối hợp đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phát động phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID”

Công an huyện và Huyện đoàn tổ chức Lễ ký kết phối hợp đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ

Phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID” do Công an huyện và Huyện đoàn Minh Long phối hợp thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày ký kết đến hết năm 2023, giai đoạn 2 từ đầu năm 2023 đến hết năm 2025, với các nội dung như: Tuyên truyền về 05 nhóm tiện ích của Đề án 06 và các tiện ích khi cài đặt và kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; kết quả của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên xung kích trong tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID…

Phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID” nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện; tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động, hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID; xác định tuổi trẻ là lực lượng xung kích, đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong xã hội./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1441

Tổng số lượt xem: 16449422