Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Phụ nữ Minh Long lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”

27/06/2022

Sau 05 năm triển khai, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Đặc biệt, từ phong trào đã huy động, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế-xã hội; xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của chị em trong lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

Rác thải được chị em phụ nữ đổi lấy quà tặng tại thôn Diên Sơn, xã Long Sơn

Về thôn Diên Sơn, xã Long Sơn bây giờ không còn rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi. Từ khi Hội LHPN xã triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng” tại thôn Diên Sơn, nhiều hộ đã biết cách phân loại các loại rác thải, rác thải nhựa được các chị phân loại riêng và sau đó gom lại để ủng hộ mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng”. Chị Đinh Thị Sen ở thôn Diên Sơn cho biết: "Gia đình tôi luôn chú trọng vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Rác được phân loại riêng, như rác hữu cơ thì bỏ thùng màu xanh, túi nilong, chai nhựa thì bỏ thùng vàng... Rác nào mình tận dụng được thì làm phân trồng cây xanh. Rác thải nhựa thì mình gom lại để đổi lấy quà tặng.

Trong giai đoạn 2017-2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện có những đổi mới cơ bản cả về nhận thức, nội dung, phương thức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa xây dựng 06 kế hoạch hoạt động cụ thể và chỉ đạo, triển khai đến cơ sở, Chi, Tổ Hội và các đơn vị nữ công, hội viên phụ nữ kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đối tượng. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua sinh hoạt Chi Tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, tập huấn, truyền thông nhân ngày lễ, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày thành lập Đảng 3/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội 20/10,… kết quả đã tổ chức 150 buổi, có trên 18.000 lượt hội viên phụ nữ tham dự. Qua các hoạt động triển khai, tuyên truyền đã huy động được sự tham gia mạnh mẽ của các cấp Hội trong huyện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, bảo vệ môi trường và đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Hội viên phụ nữ trong việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, việc “Học tập và làm theo Bác”.

Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực và đã nhân rộng như: Mô hình “Giỏ rác tại hộ gia đình”, “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, “đổi rác thải sinh hoạt lấy quà tặng” thực hiện 8 Chi hội/5 xã, với  365 hội viên phụ nữ tham gia; Mô hình “Chương trình mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của 8 đơn vị nhận đỡ đầu đối với 09 trẻ em mồ côi, trong thời gian 5 năm, từ 2021-2026, hình thức thực hiện là hàng quý đến thăm động viên cháu học tập, tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền trên 10 đồng/năm; Mô hình tiết kiệm giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ neo đơn với nhiều hình thức, đã  thu hút đông đảo Hội viên phụ nữ tham gia như: mô hình “Tổ phụ nữ giúp nhau ngày công lao động” , “Tổ hùn vốn”, “Tiết kiệm tại chi, tổ Hội”.... đến nay có 31 chi, tổ Hội thực hiện “Tiết kiệm” với số tiền lũy kế đến nay trên  319 triệu đồng, giúp cho 177 chị khó khăn trong chi Hội; mô hình “Tổ hùn vốn, trong 5 năm qua đã thu được số tiền trên 2,9 tỷ đồng, giúp cho 465 chị vay mượn xoay vòng; vận động cán bộ, Hội viên phụ nữ giúp đỡ cho 262 chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 333 triệu đồng, trên 1.100 bó củi, trên 6.000 kg gạo, 960 ngày công lao động.

Các cấp Hội cũng tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình “Tổ phụ nữ không có con em bỏ học”, “Nuôi dạy con tốt”, “Thực hiện chính sách dân số KHHGĐ”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Cha mẹ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ thơ”, “Tổ phụ nữ không sử dụng thuốc khai hoang”, “nói không với tảo hôn”, “Phụ nữ với pháp luật”. Mô hình gia đình HVPN thực hiện treo ảnh Bác và dán 5 Điều Bác Hồ dạy tại góc học tập của con, cháu trong gia đình tại 5/5 xã và các đơn vị nữ công, có 1.700 gia đình thực hiện. Mô hình “Phụ nữ vận động chồng con và người thân không vi phạm luật giao thông đường bộ,“ Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm” ,“Phụ nữ với văn hóa giao thông gắn với việc hỗ trợ nuôi dạy con tốt”, Phụ nữ với pháp luật an toàn giao thông”, “mô hình đội truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em”, “mô hình con gà tình nghĩa”,

Ngoài ra, các cấp Hội tăng cường hoạt động công tác Hội, tập trung củng cố, kiện toàn cán bộ hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực nhiệt tình với công việc. Hội viên phụ nữ tích cực tham gia đóng góp quỹ con gà tình nghĩa, quỹ mái ấm tình thương, từ năm 2017-2022 đã xây dựng và sửa chữa 12 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá 403 triệu đồng và tặng 123 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá 61,5. Trong 5 năm  thực  hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội LHPN huyện đã khen thưởng cho 18 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới.

Những hoạt động thiết thực của các cấp Hội trong phong trào “Dân vận khéo” và gắn với “Việc học tập và làm theo Bác” trong 05 năm qua đã từng bước tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên trong hoạt động của Hội, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ huyện nhà tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tạo tiền đề cho việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Việc học tập và làm theo Bác” trong những năm tiếp theo, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng huyện và Đại hội phụ nữ các cấp đề ra. Bà Đinh Thị Nghiêng – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện nói: Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng thời điểm để cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đầy đủ và nhận thức đúng đắn về công tác dân vận, học tập và làm theo Bác. Trong công tác tổ chức thực hiện cần chủ động xây dựng các mô hình dân vận khéo gn với học tập và làm theo Bác phù hợp với điều kiện, đời sống hàng ngày của phụ nữ; đồng thời tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, hiệu quả. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến, Hội LHPN huyện tiếp tục tập trung triển khai, tuyên truyền thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  với nội dung thiết thực như: xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Chỉ đạo việc nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả và xây dựng mới; phát hiện các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong việc tổ chức vận động các tầng lớp phụ nữ và nhân dân tham gia mạnh mẽ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2819

Tổng số lượt xem: 10983672