Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ra mắt Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn - Hôn nhân cận huyến thống” tại thôn An Thanh, xã Thanh an

01/09/2023 10:00    26

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long về tổ chức thực hiện Tiểu dư án 2, Dự án 9 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Long năm 2023; Chiều ngày 30/8/2023 tại Nhà văn hóa thôn, Ban Thường vụ Đoàn xã Thanh an tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn - Hôn nhân cận huyến thống” tại thôn An Thanh có 25 thành viên tham gia.

Theo Quy chế hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân hiểu về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép vào những buổi họp thôn để tuyên truyền và tư vấn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, để góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thôn và xã.

Thái Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 659

Tổng số lượt xem: 15088678