Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Thường trực HĐND huyện làm việc với Thường trực HĐND xã Long Mai

28/09/2023 14:14    47

Sáng ngày 27.9.2023, Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện do bà Đinh Thị Mai Sinh – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Long Mai, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của TT HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã từ đầu năm 2023 đến nay và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023. Cùng đi trong Đoàn, có ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; các Ban của HĐND huyện.

Bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện Kết luận tại buổi làm việc

Trong 09 tháng đầu năm 2023, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện và Thường trực Đảng ủy xã, Thường trực và các Ban HĐND xã đã tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tổ chức hiệu quả kỳ họp thứ 9, kỳ họp giữa năm, HĐND xã, thống nhất ban hành 08 nghị quyết để làm cơ sở HĐND và UBND xã thực hiện; hoàn thành 2 cuộc giám sát; Duy trì tổ chức phiên họp trực báo tháng, quý theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, UBMTTQVN xã tổ chức thành công đợt tiếp xúc tri trước kỳ họp HĐND xã giữa năm 2023 và kịp thời phối hợp với UBMTTQVN xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời đúng thời gian quy định.

Hoạt động của đại biểu HĐND xã về cơ bản đã đi vào nề nếp, mỗi đại biểu luôn xác định được vai trò, chức năng, quyền hạn của người đại biểu HĐND, thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND xã, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thu thập thông tin và phản ảnh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử tri và tình hình của địa phương, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND huyện trúng cử địa bàn xã thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND xã, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thu thập thông tin và phản ảnh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử tri và tình hình của địa phương; có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung góp ý trước khi tham gia tổ chức tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được phân công trong TXCT, tại xã, thôn.

Trong 03 tháng còn lại cuối năm 2023, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã : Tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã. Phối hợp với UBND UBMTTQVN xã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Thường trực, các Ban HĐND, và đại biểu HĐND xã tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, xã năm 2023. Kết luận tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các đồng chí rà soát hết các chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao, Nghị quyết của HDND xã trong năm 2023, những chỉ tiêu nào đã đạt, những chỉ tiêu nào chưa đạt, những chỉ tiêu nào đạt thấp hoặc những chi tiêu nào có nguy cơ không đạt, thì đề nghị các đồng chí rà soát lại. Về tăng cường công tác quản lý đất đai, khoán sản môi trường, đề nghị các đồng chí quan tâm. Về công tác thu ngân sách, xã Long Mai cũng còn khó khăn, các đồng chí cũng phải cố gắng, ít nhất chúng ta phải đạt trên 50% chỉ tiêu kế hoạch. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tiếp tục phối hợp phát động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lập thành tích kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Minh Long.../.

 

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 440

Tổng số lượt xem: 15364759