Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm 2022

27/06/2022    74

Chiều ngày 21/6/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trực báo Thường trực HĐND huyện với TT.HĐND các xã và Tổ đại biểu HĐ ND huyện 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Đinh Thị Mai Sinh -Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch HĐND đồng chủ trì Hội nghị; đến dự Hội nghị có ông Lê Thanh Bình - Phó Bí thư TT Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị trực báo Thường trực HĐND huyện với TT.HĐND các xã và Tổ đại biểu HĐ ND huyện 06 tháng đầu năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thường trực và các Ban HĐND huyện và các xã cơ bản đã thực hiện tốt theo kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra; phối hợp tốt cùng các ngành liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 được diễn ra thuận lợi; hầu hết đại biểu HĐND huyện, xã nơi trúng cử đều tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và thông tin đầy đủ đến người dân về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tình hình hoạt động của HĐND các cấp theo quy định. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện, xã được tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nêu rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để UBND các cấp, các đơn vị được giám sát xác định giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và có định hướng thực hiện tiếp theo. Công tác phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện và các ngành liên quan với TT và các Ban HĐND huyện ngày càng chặt chẽ, nhất là trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp, xây dựng chương trình giám sát và trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri giữa HĐND các cấp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực và các Ban HĐND huyện ban hành 64 văn bản; cụ thể 01 Nghị quyết, 05 Quyết định, 13 Công văn, 25 Báo cáo, 13 Kế hoạch, 07 Thông báo. Thường trực HĐND huyện thường xuyên duy trì các phiên họp giao ban tuần, tháng, quý giữa Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện TT.HĐND các xã và một số ban ngành liên quan. Thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022, trong 6 tháng đầu năm Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức 05 cuộc giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Thời gian giám sát của các Ban HĐND huyện, xã có một số nội dung giám sát còn chậm so với kế hoạch. Một số điểm tiếp xúc cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia TXCT chưa đảm bảo yêu cầu, dẫn đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa nhiều, có những nội dung kiến nghị chưa bao quát được nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.

Một số nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2022, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trên tất cả các lĩnh vực, như giám sát; điều hành kỳ họp, nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo phục vụ kỳ họp. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã tiếp tục thực hiện công tác giám sát năm 2022 của HĐND xã theo kế hoạch đề ra. Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2022. Theo dõi giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri sau các buổi tiếp xúc cử tri giữa năm và cuối năm 2022, gắn với việc giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã năm 2022.../.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2181

Tổng số lượt xem: 13833453