Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trực báo Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024.

01/04/2024 16:40    57

Chiều ngày 27/3/2024, Bà Đinh Thị Mai Sinh - UVBTHU - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị trực báo Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024. Đến dự có ông Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị trực báo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 của Thường trực  HĐND huyện

Trong Quý I năm 2024, Thường trực, các Ban HĐND huyện và xã cơ bản đã bám sát kế hoạch công tác năm 2024 để triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; Phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Các đơn vị Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, Viện kiểm sát và Đoàn Hội thẩm đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ của địa phương; Việc thụ lý, xét xử và thi hành án của các ngành được thực hiện đảm bảo đúng Luật định. Theo đó, Trong Quý I, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 27 văn bản; Cụ thể: 03 Nghị quyết, 02 Quyết định, 06 Công văn, 05 Báo cáo, 04 Kế hoạch, 01 tờ trình. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã giám sát việc cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho người đồng bào dân tộc thiểu số, cấp gạo hỗ trợ và cấp quà Tết cho các đối tượng trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm thực hiện thường xuyên theo đúng quy chế và quy định của pháp luật. Các Tổ đại biểu HĐND huyện, xã luôn giữ mối liên hệ công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và xã, cùng với đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quý I và các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tham dự đầy đủ các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức. Đại biểu HĐND huyện và các xã luôn hát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tham dự đầy đủ phiên họp của HĐND. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Trong Quý II năm 2024, Thường trực HĐND huyện tiếp tục duy trì tổ chức các phiên họp giao ban tuần, trực báo tháng, quý giữa Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND 05 xã và một số ban ngành liên quan theo quy định; Xây dựng kế hoạch làm việc với Thường trực HĐND các xã theo kế hoạch năm đề ra. Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lịch và tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh kịp thời với cơ quan chức năng; thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2024.  Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã tổ chức tổng hợp tình hình và phản ảnh kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ với Thường trực HĐND huyện để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đại biểu HĐND huyện và các xã tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hành động của cá nhân; Kịp thời năm bắt tình hình ở cơ sở nơi địa bàn cư trú, trúng cử và tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2024.

Tại phiên họp trực báo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ, bổ sung một số nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong quý II năm 2024 và chương trình, kế hoạch hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại phiên họp Bà Đinh Thị Mai Sinh - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian đến: Thường trực và các Ban của HĐND huyện tiếp tục đôn đốc UBND huyện, UBND các xã, các ngành liên quan, quan tâm đến việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND, các ý kiến của cử tri năm 2023 để phục vụ cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri giữa năm 2024. Thường trực HĐND các xã tổ đại biểu HĐND các xã phối hợp với Uỷ ban, với Mặt trận cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri cũng như chuẩn bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri đại đại biểu HĐND cấp mình. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và thực hiện tốt việc giám sát và thực hiện tốt công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân../.

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1058

Tổng số lượt xem: 16601902