Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH LONG

27/06/2022

Ngày 23/6/2022, tại Phòng họp UBND huyện Minh Long, Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Điết - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện, đồng chí Thượng tá Huỳnh Thế Nam - Trưởng Công an huyện, Tổ phó Thường trực tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện; đại diện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh; các đồng chí thành viên tổ công tác Đề án 06 huyện và các đồng chí là Tổ trưởng, Tổ Phó thường trực tổ công tác Đề án 06 cấp xã.

Tại Hội nghị, Tổ phó Thường trực tổ công tác Đề án 06 huyện đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ đã đề ra, Tổ công tác Đề án 06 huyện đã hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành bám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ thực hiện để tham mưu triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, cấp CCCD gắn với cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử cho công dân; triển khai, chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các thành viên Tổ công tác thuộc các phòng, ngành, đơn vị đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia thời gian qua, Hội nghị đã đưa ra những giải pháp cơ bản để giải quyết các nội dung thiết yếu, cấp thiết trong thời gian tới.

Có thể thấy, trong thời gian đầu triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã cung cấp và thực hiện hiệu quả một số dịch vụ công liên quan đến cư trú và các dịch vụ công thuộc các ngành trên địa bàn toàn huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các TTHC, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân; tỷ lệ người truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên; công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được triển khai quyết liệt hiệu quả hơn. Công an huyện đã tổ chức cấp định danh điện tử và CCCD lưu động cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên 1, 2, 3 trên địa bàn; kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử được nâng lên rõ rệt.

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điết - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên các phòng, ngành, đơn vị thuộc Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện và của xã trong việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.  Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội nghị, từng thành viên trong Tổ công tác phải xây dựng kế hoạch cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các tin, bài, video, clip  tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên cổng thông tin điện tử, qua đó, khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên mội trường điện tử.  Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và Doanh nghiệp; phối hợp triển khai tích hợp các giấy tờ công dân để sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó tích hợp thông tin thẻ BHYT, Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng... tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 của huyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt công tác trong việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện./.

Thiên Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2347

Tổng số lượt xem: 10981360