Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TỔ CHỨC CUỘC LIÊN TỊCH VỚI UBND HUYỆN, UBMTTQVN HUYỆN VÀ CÁC NGÀNH HỮU QUAN LIÊN QUAN ĐỂ THỐNG NHẤT DỰ KIẾN NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 , HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026.

15/06/2023 09:12    178

Chiều ngày 13/6/2023 Thường trực HĐND Huyện tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện và các ngành hữu quan có liên quan, nhằm thống nhất các dự kiến, nội dung, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ trì: Bà Đinh Thị Mai Sinh-UVBTVHU- Chủ tịch HĐND huyện, thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện có Ông Đinh Văn Điết- UVBTVHUChủ tịch UBND huyện,  Đại diện Ủy ban MTTQVN huyện có ông Lâm Trọng Điệp-UVBTVHU- Trưởng BDV kiêm chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng phó các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; đại diện Lãnh đạo các đơn vị Viện kiểm sát, TAND, Chi cục thi hành án và Trưởng đoàn Hội thẩm TAND huyện.

Qua xem xét, thảo luận thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, sẽ thông qua tại kỳ họp 19 báo cáo các loại,  UBND huyện báo cáo HĐND huyện 9 nội dung đã làm được trong 6 tháng qua, UBMTTQVN huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự và Đoàn hội thẩm TAND huyện: báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thường trực và các Ban HĐND huyện báo cáo HĐND huyện công việc đã làm được trong 6 tháng qua và nhiệm vụ của 6 tháng còn lại năm 2023; UBND huyện trình HĐND huyện ban hành các Nghị quyết để thực hiện; Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024; các Ban HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra của mình; cũng tại cuộc họp này UBND huyện xin ý kiến Thường trực HDND huyện tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng khác.

Thuỳ Dung

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1880

Tổng số lượt xem: 16449302