Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Tổ công nghệ số xã Long Môn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã.

28/06/2023 08:43    59

Thực hiện theo Quyết định số 34/QĐ-UBND, ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Long Môn về việc thành lập Tổ công nghệ phụ trách hướng dẫn, đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn xã. Tổ công nghệ xã đẩy mạnh việc tuyên truyền Đề án số 06/CP; dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thôn trên địa bàn xã.

Thời gian tới, Tổ công nghệ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án số 06/CP; dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho các thôn trên địa bàn xã./

Long Môn

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 416

Tổng số lượt xem: 15088512