Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MINH LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ SUNG CÁC CHỨC DANH BAN LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ QUY HOẠCH DỰ NGUỒN NHIỆM KỲ 2026-2031

01/06/2022

Theo quy định hàng năm triển khai việc rà soát đưa vào quy hoạch để đảm bảo đủ nguồn nhân lực các chức danh Lãnh đạo trong Ban giám đốc của TTYT của mỗi nhiệm kỳ, Chiều ngày 25/4/2022 Trung tâm Y tế huyện Minh Long, tổ chức 2 cuộc họp thực hiện các bước, gồm: Hội nghị lần 3 “cán bộ chủ chốt” có tham dự của cấp ủy chi bộ TTYT, có 24 đại biểu tham dự, Đồng chí Đinh Muôn-Bí thư Chi bộ-Giám đốc TTYT chủ trì Hội nghị, Hội nghị tiến hành thông qua các quy định, hướng dẫn, lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 với chức danh Giám đốc có 02 đồng chí và lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch mới nhiệm kỳ 2026-2031 với chức danh Giám đốc có 3 đồng chí, Phó giám đốc có 4 đồng chí ; kết quả theo quy định lấy phiếu tín nhiệm lần 3 đã đạt trên 30% số người tham dự tiến hành hội nghị lần thứ 4.

Hội nghị lần thứ 4 “ Tập thể lãnh đạo mở rộng” gồm có 19 đồng chí tham dự, kết quả theo quy định lấy phiếu tín nhiệm lần 4 đã đạt trên 50% số người tham dự.

Chi bộ, Ban giám đốc TTYT tiếp tục rà soát, cử các đồng chí đã được tín nhiệm trong quy hoạch đi đào tạo, bổ sung các văn bằng chính trị, chuyên môn để đảm bảo đến thời điểm tiến hành bầu các chức danh trong Ban lãnh đạo có đủ tiêu chuẩn theo đúng trong nguồn quy hoạch và quy định để có đủ các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới./.

Vũ Lương

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2753

Tổng số lượt xem: 10981841