Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

UBND huyện Minh Long đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn huyện

20/09/2023 15:09    55

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07/6/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số nhằm phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện.

Huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice): Có 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành văn bản (trừ văn bản mật); tỷ lệ văn bản ký số cấp huyện đạt 73%,  cấp xã đạt 96%. Đã cấp hệ thống thư điện tử (Email) của tỉnh cho 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để khai thác sử dụng, đồng thời được đồng bộ với hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ thống phần mềm một cửa điện tử. UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ một cửa của huyện, UBND các xã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.

Hiện nay, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua phần mềm một cửa điện tử, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh, đối với cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt 57 thủ tục dịch vụ công trực tuyến, trong đó 10 DVCTT toàn trình và 47 DVCTT một phần; cấp xã 20 thủ tục dịch vụ công trực tuyến, trong đó 04 DVCTT toàn trình và 16 DVCTT một phần. Từ ngày 15/12/2022-15/9/2023 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ một cửa của huyện, UBND các xã  đã thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử tại UBND huyện và UBND các xã 3.425 hồ sơ, trong đó trực tuyến 1.156 đạt 33,75% tổng số hồ sơ tiếp nhận và tăng 1.156 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022; trực tiếp, dịch vụ bưu chính công íchl à  2.240 hồ sơ; đã giải quyết 3.349 hồ sơ đạt 97,8% tổng hồ sơ tiếp nhận, trước hạn 3.328, đúng hạn 06, đạt 99,5%; đang giải quyết 23 hồ sơ. Để có những kết quả trên, trong thời gian qua UBND mua đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị như: Máy tra cứu thông tin,  máy lấy số, máy scan, máy vi tính… đồng thời niêm iết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, quét mã vạch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa để phục vụ người dân dễ dàng tra cứu thông tin  về các thủ tục hành chính khi cần. Ngoài ra UBND huyện cũng đã thành lập Tổ chuyên môn phụ trách đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện, Tổ chuyên môn này đã đi đến tận thôn, UBND xã để hướng dẫn cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa và trả kết quả hồ sơ TTHC 05 xã và Nhân dân trên địa bàn huyện; nhằm giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Kết hợp với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển.

Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng phổ cập đến 90% thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ kết nối các hệ thống thông tin; cung cấp dịch vụ chuyển đổi số phục vụ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống trên địa bàn. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã bước đầu hỗ trợ, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số như: Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử, gán mã QR Code; Tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 36/39 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 92%. Các ngân hàng trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh việc phát hành thẻ ngân hàng, chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chíp, đảm bản an ninh, an toàn trong thanh toán và gia tăng các dịch vụ thanh toán thạo thuận lợi kết nối với các hệ thống thanh toán khác. Nhiều cơ sở, tổ chức kinh doanh trên địa bàn đã chấp nhận hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về chuyển đổi số như: sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký sử dụng tài khoản điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các ví điện tử, mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch.

Trong thời gian đến huyện sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số huyện Minh Long tổng thể, toàn diện; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường điện tử, tăng cường chữ ký số văn bản, lập hồ sơ điện tử và lưu trữ điện tử; minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định; Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện./.

Ngọc Huyên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 595

Tổng số lượt xem: 15364900