Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

27/06/2023 15:05    37

Để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch về chuyển đổi số của huyện, UBND huyện Minh Long đã thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, cụ thể:

Hệ thống mạng nội bộ của UBND huyện Minh Long đã được đầu tư trang thiết bị tường lửa Fortinet 50E và được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 (tại Quyết định số 109/QĐ-STTTT ngày 16/9/2022). Tuy nhiên qua quá trình thời gian sử dụng lâu đã gây hư hỏng nên Ủy ban nhân dân huyện Minh Long đề nghị tỉnh bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị tường lửa cho hệ thống thông tin mạng nội bộ của huyện.

 Theo đó UBND huyện chủ động bố trí kinh phí đầu tư hệ thống thiết bị phòng họp không giấy tại Huyện ủy và màn hình tra cứu thông tin tại Bộ phận Một cửa huyện Minh Long.  Đồng thời chỉ đạo tiếp tục rà soát, lập dự toán thuộc các hạng mục theo Kế hoạch về các nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện và đề nghị tỉnh bổ sung, hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện trong năm 2023.

Phan Duy

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 599

Tổng số lượt xem: 15088610