Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

UBND huyện tổ chức hội nghị trực báo tháng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

02/06/2023 09:56    73

Sáng ngày 29/05/2023, UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị trực báo 06 tháng đầu năm 2023. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023. Do Chủ Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có các Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Đinh Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

“Hội nghị họp trực báo 06 tháng đầu năm 2023”

Trong 06 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá. 06 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện Minh Long ước đạt 395 tỷ đồng, tăng 7,89%.  Gía trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 136 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng đạt 127 tỷ đồng, giá trị sản xuất dịch vụ đạt 131 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng. Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Tổng thu ngân sách ước tính đến 30/6/2023 là 103 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện Minh Long tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 đạt kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng trừ kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác khuyến nông, lâm ngư và nhân rộng mô hình đạt hiệu quả sản xuất. Kiểm tra sinh trưởng phát triển cây ăn quả (cam, quýt, bưởi)  và hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Cơ quan Thường trực NTM huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác truy quét các tụ điểm có nguy cơ chặt, phá, khai thác rừng trái pháp luật; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống cháy rừng từ nay đến cuối năm, không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Phấn đấu phát triển lâm nghiệp theo hướng trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác thu NSNN, tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán huyện giao năm 2023.  Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công 10 công trình khởi công mới năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng Đồng bào DTTS&MN năm 2022. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Minh Long; Đề án thành lập Thị trấn Minh Long, huyện Minh Long. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã thực hiện tốt công tác quản lý hành lang đường bộ, cấp phép xây dựng, quản lý thị trường..., nhất là trong những tháng cuối năm./.

 

Hà Trinh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 647

Tổng số lượt xem: 15088683