Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

UBND huyện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

25/04/2023 09:18    45

Vừa qua, UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Châu - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ở huyện có ông Lê Thanh Bình – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, ông Đinh Văn Điết – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng các Phó chủ tịch UBND huyện; ông Lê Đình Thông – Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu năm 2022.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Trong năm 2022, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến với các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy. Kịp thời, rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và ý nghĩa công tác TĐKT. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với công tác “Cải cách hành chính, nhất là cải các thủ tục hành chính”, phong trào “Minh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt kế hoạch và vượt so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 732,9 tỷ đồng, tăng 8,53% so với cùng kỳ và đạt 103,5% kế hoạch huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên 375 tỷ đồng, đạt trên 194% dự toán huyện; tổng chi ngân sách ước đạt trên 375 tỷ đồng. Các công trình, dự án thuộc các chương trình KTXH trọng điểm của huyện được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện;công tác giải ngân cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Có 03 xã Long Sơn, Thanh An và Long Hiệp đạt 19/19 tiêu chí, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã là 16,8 tiêu chí.

Công tác chăm lo cho đối tượng thuộc diện chính sách và người nghèo được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid 19. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, công tác giao nhận quân đạt chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách tích cực, dẫn đến phong trào thi đua chưa thật sự tạo ra động lực thúc đẩy phát triển KT-XH. Việc biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay chưa triển khai sâu rộng nên chưa động viên, cổ vũ mạnh mẽ đến mọi tầng lớp Nhân dân học tập, làm theo.

Trong năm 2023, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Chung sức xây dựng NTM”, “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác “Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính”. Nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức và các tổ chức CTXH trong sạch, vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, CCVC và các tầng lớp Nhân dân...

Hội nghị cũng công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Long Môn; tặng bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Long Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua cụm xã năm 2022. UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 31 tập thể, 108 cá nhân; “Đơn vị tiên tiến” cho 04 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; tặng giấy khen cho 25 tập thể, 102 cá nhân./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 653

Tổng số lượt xem: 15364857