Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

UBND huyện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

09/04/2024 14:00    54

Sáng ngày 03/4/2024, UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị, ở tỉnh có bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ở huyện có ông Lê Thanh Bình -Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, ông Đinh Văn Điết - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng các Phó chủ tịch UBND huyện; ông Lê Đình Thông - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lâm Trọng Điệp - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu năm 2023.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Trong năm 2023, tình hình KTXH trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả nhất định, tổng giá trị sản xuất các ngành tăng, công tác thu trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng, quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, ổn định. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; một số phong trào thi đua tiếp tục được phát huy có hiệu quả. Qua đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương kịp thời, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân luôn có tinh thần hăng hái thi đua trong thực thi công việc và lao động sản xuất, phát triển KTXH. Công tác bình xét thi, khen thưởng được thực hiện từ cơ sở, đảm bảo đúng quy chế của tỉnh, huyện; việc khen thưởng đã chú trọng đến tập thể và cá nhân là người trực tiếp lao động có thành tích thực sự.

Trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất các ngành trọng yếu ước đạt trên 792,5 tỷ đồng, tăng 8,13% so với cùng kỳ và đạt trên 100% kế hoạch năm; Tổng thu ngân sách năm 2023 trên 378,3 tỷ đồng, tăng 1,85% so với cùng kỳ và đạt trên 187% KH huyện giao; tổng chi ngân sách trên 378,1 tỷ đồng, tăng 2,32% so với cùng kỳ. Có 03 xã Long Sơn, Thanh An và Long Hiệp đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo còn 885 hộ, chiếm 16,78%, hộ cận nghèo chiếm gần 5%. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm và thực hiện; các Tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn 5.430 người dân đăng ký, tải các ứng dụng VnEID, Viettel Money, VNPT Money, đăng ký tài khoản dịch vụ  công, 90 đường truyền Internet được người dân đăng ký mới, hơn 250 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt được đăng ký. Quốc phòng, an ninh luôn được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Các phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoạt động thi đua của Khối, Cụm của huyện chưa chuyển biến mạnh mẽ; phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới chưa có nhiều mô hình hay để nhân rộng.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2024 phải hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp đề ra; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đề ra; góp phần tích cực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với các Khối, Cụm thi đua trong huyện.

Hội nghị cũng công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Long Môn; tặng bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Thanh An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua cụm xã năm 2023; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 05 tập thể. UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 32 tập thể, 118 cá nhân; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 22 cá nhân; tặng giấy khen cho 26 tập thể, 108 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023./.

Thị Thoang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1909

Tổng số lượt xem: 16449292