Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

15/03/2023 08:33    61

Sáng ngày 10/03/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đồng chí Lâm Trọng Điệp, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Nguyễn Hồng Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ủy ban Mặt trận huyện, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và các thành phần có liên quan khác.

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 126/KH-MTTQ-BTT ngày 01/3/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Để kịp thời triển khai các nội dung được giao theo thẩm quyền theo Kế hoạch số 253/ KH-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sáng ngày 10/3/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị, đồng chí Lâm Trọng Điệp đã thông qua một số gợi ý, hướng dẫn các thành phần tham dự theo dõi, thực hiện góp ý vào dự thảo. Qua thời gian, thảo luận góp ý, Hội nghị đã tiếp thu … lượt ý kiến. Các ý kiến phát biểu được Hội nghị tổng hợp một cách khách quan, đầy đủ, đồng thời tổng hợp kịp thời các ý kiến tổng hợp từ các hội nghị được tổ chức ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức … hội nghị, tiếp thu … ý kiến, tổng hợp và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đúng thời gian quy định.

 

Nguyễn Trang

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 487

Tổng số lượt xem: 15364708