Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Xã Thanh An: tổng kết công tác mặt trận tổ quốc năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

25/12/2019 09:49    971

Chiều ngày 23/12/2019, Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Thanh An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Trưởng ban công tác mặt trận cùng các đồng chí Bí thư chi bộ của 06 thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó nêu bật những thành tích kết quả đạt được: Trong năm 2019 UBMTTQ xã đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi về suy thoái, về tư tưởng chính trị, đọa đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận xã Thanh An

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Công tác vận động quỹ vì người nghèo với số tiền là 29.283.000 đồng đạt 104,5% kế hoạch huyện giao; Công tác tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ của cấp trên là 239 suất quà, tổng trị giá 122.700.000 đồng. Qua bình xét, năm 2019 toàn xã có 837/943 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 88,76%; có 06/06 thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, UBMTTQ xã phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 7.100 đồng. Từ các chương trình hỗ trợ, phối hợp với UBMTTQ huyện hỗ trợ xây dựng 01 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền 40.000.000 đồng và 02 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền 100.000.000 đồng.

Song song với nhiệm vụ trên, UB.MTTQ xã Thanh An còn thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 124, Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị. Thực hiện giám sát việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; giám sát cấp các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát một số công trình xã hội hóa các tuyến đường giao thông nông thôn,…

Trong năm 2019, UBMTTQVN xã tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, tuyên truyền vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương./.

                                                                                     

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 513

Tổng số lượt xem: 15088408