Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 18/12/2023

18/12/2023 21:06    27

Long Sơn đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số; Minh Long gần 50 người tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; Kết quả thực hiện chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần tính minh bạch trong năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1069

Tổng số lượt xem: 16620627