Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 13/11

Chương trình ngày 13/11

08:44 13/11/2023

Những nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác đề án 06 của huyện trong những tháng cuối năm 2023; Quảng Ngãi dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; Tăng cường CĐS cấp xã
Hội nghị thảo luận, thống nhất dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KHPH/BDVTU - MTTQ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về phát động phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía

Hội nghị thảo luận, thống nhất dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KHPH/BDVTU - MTTQ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về phát động phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía

10:43 10/11/2023

Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lâm Trọng Điệp - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - chủ trì cuộc họp, đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và chuyên viên của 02 đơn vị về thảo luận, thống nhất dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KHPH/BDVTU - MTTQ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về phát động phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hưởng ứng xóa hộ nghèo thuộc gia đình người có công ở huyện Minh Long năm 2023 (viết tắc là Kế hoạch số 135-KHPH/BDVTU-MTTQ).

Những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác Đề án 06/CP của huyện Minh Long những tháng cuối năm 2023

Những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác Đề án 06/CP của huyện Minh Long những tháng cuối năm 2023

10:29 07/11/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023 Tổ công tác Đề án 06/CP huyện Minh Long đã  cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đã bám sát các nội dung 07 quan điểm chỉ đạo, 52 nhiệm vụ cụ thể và 25 dịch vụ công thiết yếu trong thực hiện Đề án 06/CP. Đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện 15/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được triển khai ở mức độ 3 và 4. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng so với đầu năm 2023. Thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện là 14.734/14.902 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, đạt 98,87%, (Minh Long là đơn vị có tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu cao nhất tỉnh). Công dân được thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2 là 7.603/14.734  công dân đã có thẻ CCCD, đạt 51.6%. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 là 6.633/7.603 công dân, đạt 87.24%. Hoàn thành 100%: Việc cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trên hệ thống; Chuẩn hóa và làm sạch  dữ liệu trẻ em trên có sở dữ liệu quản lý trẻ em; Cập nhật hội viên các hội đoàn thể lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội nghị thống nhất phương án hỗ trợ đối tượng theo Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên đồng hành với Nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2022-2025

Hội nghị thống nhất phương án hỗ trợ đối tượng theo Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên đồng hành với Nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2022-2025

10:21 07/11/2023

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Thái - Bí thư Huyện ủy - chủ trì cuộc họp, đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; Thường trực Đảng ủy 05 xã để thống nhất phương án hỗ trợ đối tượng theo Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên đng hành với Nhân dân trong công tác gim nghèo bn vững”, giai đoạn 2022-2025.

Nghiệm thu nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2023

Nghiệm thu nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2023

09:53 07/11/2023

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân khuyết tật có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống; Thường vụ Hội LHPN huyện đã triển khai chỉ tiêu Hội LHPN tỉnh giao, thực hiện vận động cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và Nữ công đóng góp xây dựng ái ấm tình thương cấp huyện.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư An Thanh, xã Thanh An

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư An Thanh, xã Thanh An

09:30 07/11/2023

Sáng 4/11/2023, Khu dân cư (KDC) An Thanh, xã Thanh An, Minh Long tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Tham dự  ngày hội ở tỉnh có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên. ở huyện có Bí thư huyện ủy Nguyễn Mạnh Thái, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Lê Thanh Bình, Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Điết, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Thị Mai Sinh, lãnh đạo các ban ngành hội đoàn thể huyện, lãnh đạo xã Thanh An và đông đảo bà con Nhân dân thôn An Thanh An.

Chương trình ngày 6/11/223

Chương trình ngày 6/11/223

10:38 06/11/2023

Đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nướclan tỏa tinh thần công dân số; Tăng cường CĐS số để nâng cao chất lượng giáo dục
ĐOÀN CÔNG TÁC HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN LÀM VIỆC VỚI HĐND -UBND XÃ LONG MÔN

ĐOÀN CÔNG TÁC HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN LÀM VIỆC VỚI HĐND -UBND XÃ LONG MÔN

16:09 03/11/2023

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 23/6/2023; Thông báo số    71/TB-HĐND ngày 18/9/2023 của Đoàn công tác HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện, lịch làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân nhân năm 2023.

Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Thượng Đố năm 2023

Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Thượng Đố năm 2023

09:59 03/11/2023

Sáng 31-10-2023, tại Nhà Văn hóa thôn Thượng Đố, xã Thanh An tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Thượng Đố năm 2023. Bí thư Đảng uỷ xã và Chủ tịch UBND Thanh An, chủ trì hội nghị.

Đoàn Giám sát số 27 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức giám sát Ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo xã Long Mai

Đoàn Giám sát số 27 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổ chức giám sát Ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo xã Long Mai

09:56 03/11/2023

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2023, Đoàn Giám sát số 27 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện do đồng chí chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đã tiến hành giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo đối với Ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo xã Long Mai.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1627

Tổng số lượt xem: 16601557