Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Hội Nông dân huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho chi hội trưởng Nông dân trên địa bàn huyện

17/08/2023 10:43    39

Nhằm trang bị kiến thức và những kỹ năng cơ bản cho các Chi hội trưởng nông dân trong công tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu, vừa qua, tại Hội trường khối Dân vận huyện, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 25 Chi hội trưởng nông dân thuộc các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Các Chi hội trưởng nông dân tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đã phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; các nội dung cơ bản về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng, phương pháp tuyên truyền.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, giúp cho các Chi hội trưởng nông dân có kiến thức và kỹ năng  trong công tác tuyên giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” và nội dung của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kim Tuyết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 501

Tổng số lượt xem: 15088559